คำขวัญ
"เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
"

นครราชสีมา หรือที่เรียกว่า “โคราช” เปรียบเสมือนเป็นเมืองหน้าด่านสู่ภาคอีสาน อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เป็นระยะทาง 259 กม. เป็นเมืองแห่งวีรกรรมอันกล้าหาญของวีรสตรีไทย คือ คุณหญิงโม หรือท้าวสุรนารี และยังเป็นเมืองใหญ่ที่สำคัญยิ่งในสมัยโบราณ โดยมีฐานะเป็นเมือง “เจ้าพระยามหานคร” เช่นเดียวกับเมืองนครศรีธรรมราชทางใต้ มีอำนาจปกครองหัวเมืองน้อยใหญ่ในอีสานหลายแห่ง เคยเป็นที่ตั้งของชุมชนโบราณหลายแห่งตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงสมัยประวัติศาสตร์ที่มีการเผยแพร่ของวัฒนธรรมทวารวดีและวัฒนธรรมแบบขอมเข้ามาในดินแดนแถบนี้
 

เป็นอนุสรณ์แด่วีรกรรมอันกล้าหาญของวีรสตรีไทย หรือย่าโม ซึ่งเป็นชื่อที่เรียกกันติดปากโดยทั่วไป สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2476 ตั้งอยู่กลางเมือง ชาวต่างถิ่นที่แวะมาเยือน
 

อุทยานประวัติศาสตร์พิมายตั้งอยู่ในตัวอำเภอพิมาย ประกอบด้วยโบราณสถานสมัยขอมที่ใหญ่โตและงดงามอลังการนั่นคือ “ปราสาทหินพิมาย” แหล่งโบราณคดีที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ บนพื้นที่ 115 ไร่ วางแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 565 เมตร ยาว 1,030

อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 07.30-18.00 น. ค่าเข้าชม ชาวไทยคนละ 10 บาท ชาวต่างประเทศคนละ 40 บาท
มีบริการยุวมัคคุเทศก์ซึ่งเป็นนักเรียนจากโรงเรียนพิมายวิทยานำชมสถานที่ฟรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0 4447 1568
 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมายตั้งอยู่ในตัวอำเภอพิมาย บริเวณเชิงสะพานท่าสงกรานต์ ก่อนถึงปราสาทหินพิมายเล็กน้อย
จากตัวเมืองนครราชสีมาเดินทางมาตามทางหลวงหมายเลข 2 (นครราชสีมา-ขอนแก่น) ระยะทาง 50 กิโลเมตรถึงทางแยกตลาดแค
เลี้ยวขวาไปตามทางหลวง 206 อีก 10 กิโลเมตร หากใช้บริการรถโดยสารสามารถขึ้นรถได้ที่สถานีขนส่งแห่งที่ 2 ในตัวเมืองนครราชสีมาพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นสถานที่รวบรวมหลักฐานทางโบราณคดีและจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับ
ความเจริญรุ่งเรืองของวัฒนธรรมอีสานในอดีต พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.
ค่าเข้าชม ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 30 บาท ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 4447 1167
 

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีเนื้อที่ประมาณ 2,168 ตารางกิโลเมตรในเทือกเขาพนมดงรัก ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด คือ นครราชสีมา นครนายก สระบุรี และปราจีนบุรี ป่าเขาใหญ่สมัยก่อนได้รับสมญานามว่า ดงพญาไฟ ที่ทั้งโหดทั้งดิบสำหรับผู้ที่ต้องเดินทางผ่านป่าผืนใหญ่ที่กั้นแบ่งเขตภาคกลางและภาคอีสาน จนกระทั่งเมื่อประมาณ พ.ศ. 2465 ได้มีชาวบ้านประมาณ 30 ครัวเรือนไปตั้งหลักแหล่ง ถางป่าทำนาทำไร่ สันนิษฐานว่าเป็นพวกที่หลบหนีคดีมา ต่อมาพื้นที่เขาใหญ่ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2505 และได้รับสมญาว่าเป็นอุทยานมรดกของอาเซียน

การเดินทาง อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 205 กิโลเมตร สามารถไปได้ 2 เส้นทางคือ แยกจากถนนมิตรภาพตรง กิโลเมตรที่ 56 ไปตามถนนธนะรัชต์ประมาณ 23 กิโลเมตร อีกเส้นทางหนึ่งคือ จากกรุงเทพฯ-แยกหินกอง แล้วไปตามทางหลวงหมายเลข 33 (นครนายก-ปราจีนบุรี) ถึงสี่แยกเนินหอมใช้ทางหลวง 3077 ไปถึงเขาใหญ่ เส้นทางที่สองค่อนข้างชันเหมาะที่จะใช้เป็นทางลงมากกว่า หากโดยสารรถประจำทางจากกรุงเทพฯ ให้ลงที่อำเภอปากช่องแล้วต่อรถสองแถวขึ้นเขาใหญ่ บริเวณหน้าตลาดปากช่องรถจะไปถึงตรงแค่ด่านเก็บเงิน ค่ารถ 15 บาท มีบริการระหว่างเวลา 6.00-17.00 น. จากนั้นต้องโบกรถขึ้นไปยังที่ทำการฯ หรือจะเช่ารถจากปากช่องเลยก็ได้
หมายเหตุ ปัจจุบันอุทยานฯ มีประกาศ การจำกัดขนาดยานพาหนะและเวลาในการเข้าไปในอุทยานฯ เช่น ห้ามรถยนต์ขนาดมากกว่า 40 ที่นั่งทุกชนิด ขึ้นและลงเส้นทางระหว่างด่านศาลเจ้าพ่อปากช่อง ถึงที่ทำการอุทยานฯ และระหว่างด่านเนินหอม ถึงที่ทำการอุทยานฯ ระหว่างเวลา 16.00 น.-06.00 น. และห้ามรถยนต์ขนาดมากกว่า 40 ทีนั่ง ที่เป็นสองชั้นหรือมีความสูงมากกว่า 3.50 เมตร และกรณีรถปรับอากาศต้องมีจำนวนแรงม้าไม่น้อยกว่า 280 แรงม้า และกรณีรถไม่ปรับอากาศ มีจำนวนแรงม้าไม่น้อยกว่า 250 แรงม้า
 

เขื่อนลำตะคอง ตั้งอยู่ตำบลลาดบัวขาว ห่างจากตัวเมืองประมาณ 62 กิโลเมตร มีทางแยกจากทางหลวงหมายเลข 2 (นครราชสีมา-สระบุรี) บริเวณกิโลเมตรที่ 196-197 ประมาณ 2 กิโลเมตร
เป็นเขื่อนดินสร้างกั้นลำตะคองที่ช่องเขาเขื่อนลั่นและช่องเขาถ่านเสียดในปี พ.ศ. 2517 เพื่อนำน้ำเหนือเขื่อนมาใช้ประโยชน์
ในด้านชลประทาน นักท่องเที่ยวสามารถเดินเที่ยวบนสันเขื่อนเพื่อชมทิวทัศน์ของอ่างเก็บน้ำซึ่งมีฉากหลังเป็นภูเขาสวยงามเหมาะสำหรับ
พักผ่อนในยามแดดร่มลมตก เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 06.00 – 18.00 น.
 

ผ้าไหมปักธงชัย หัตกรรมที่ขึ้นหน้าขึ้นตาและมีชื่อเสียงเป็นที่ติดปากของผู้คนทั่วไปของชาวโคราช คือ ผ้าไหม ปักธงชัย เส้นใยไหมที่มีคุณภาพดี ชาวปักธงชัย ปลุกหม่อนเลี้ยงไหม ทำเส้นใยขึ้นใช้สำหรับทอผ้าได้อย่างครบวงจร ผ้าที่ทอมักเป็นผ้าพื้น 2 ตะกอ มีทั้งผ้าเนื้อหนา เนื้อบาง และผ้าเนื้อหยาบ ผ้าหมี่ ผ้าหางกระรอก ผ้าโสร่ง สำหรับเส้นใยผ้าฝ้าย ใช้ทอผ้าขาวม้า ผ้าเหยียบ
 

เมืองโบราณอำเภอสูงเนิน แหล่งชุมชนโบราณแห่งแรกของเมืองโคราช ถือเป็นจุดเริ่มต้นทาง อารยธรรมขอมในอดีตโดยมี 2 แหล่งคือโบราณที่ตำบลโคราชประกอบด้วย โบราณสถานสำคัญ 3 แห่งคือ ปราสาทโนนภู่ ปราสาทเมืองแขก และ ปราสาทเมืองเก่า เมืองโบราณอีกแหล่งหนึ่งอยู่หนึงที่ ต.เสามา มีการค้นพบ พระนอนหินทราย และ เสมาธรรมจักร เก่าแก่ในวัดธรรมจักรเสมาราม
 

ไทรงาม อยู่บนฝั่งแม่น้ำมูล บริเวณเขื่อนพิมาย จากอำเภอพิมายจะมีทางแยกไปเขื่อนพิมายอีก 2 กม. ไทรงามแห่งนี้มีอายุประมาณ 300 กว่าปี เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงรู้จักกันมานาน ตั้งแต่สมัย ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ เสด็จประภาสเมื่อ พ.ศ. 2545
 

พระนอนหินทราย เป็นพระพุทธรูปปรางค์เสด็จปรินพานสร้างด้วยหินทรายแดง ที่มีความเก่าแก่แพใหญ่ที่สุด ในประเทศ มีความยาว 13.30 เมตร สูง 2.80 เมตร สร้างขึ้นในสมัยทวารวดี อายุราว พ.ศ. 1200 อยู่ที่วัดธรรมจักรเสมาราม
 

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครราชสีมา เฉลิมพระเกีนรติ พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน นับว่าเป็นพิพิธภัณธ์แห่งแรกขแงประเทศไทยและแห่งแรกของภูมิภาคเอเชีย ที่มีการจัดแสดงซากดึดำบรรพ์ หรือ ฟอสซิล ของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ที่มีความหลากหลายและสมบูรณ์ที่สุด โดยเฉพาะ ไม้กลายเป็นหิน อายุราว 170-0.7 ล้านปีก่อน
 

ธรรมจักรศิลาอยู่ภายในวัดธรรมจักรเสมาราม ต. เสมา ทำด้วยหินทรายมีหน้ากาลทั้ง 2 ด้าน เส้นผ่านศูนย์กลางวัดได้ 141 ซม. กว้างสุดตรงแกนกลาง 31 ซม. ขุดได้บริเวณพระพักต์พระพุทธ ไสยาสน์ เป็นชนิดเดียวกันกับที่พระปฐมเจดีย์ เป็นศิลปะสมัยทวาราวดี
 
 
จังหวัดนครราชสีมา มีสินค้าพิ้นเมืองมากมาย หลากหลาย นักท่องเที่ยวสามารถหาซื้อได้ในตัวเมือง หรือ แหล่งที่ผลิตสินค้าหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงได้แก่ เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ผ้าไหม ผ้ามัดหมี่ จากอำเภอปักธงชัย สินค้าหัตถกรรมกลุ่มแม่บ้านหาซื้อได้ที่ ศูนย์จำหน่ายของดีเมืองโคราช ใกล้ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ส่วนผลิตภัณฑ์ อาหารได้แก่ หมูยอ และ หมี่ โคราช ซึ่งผลิตและมีจำหน่ายมากในตัวเมืองและอำเภอปากช่อง ซึ่งมีจำหน่ายอยู่ด้วยกัน
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
อำเภอปักธงชัย
 
มัชชาดา ถ. สืบสิริ โทร 0 4444 1584 - 0 4444 2015
ปักธงชัยไหมไทย ถ.ศรีพลรัตน์ โทร. 0 4444 1671
ปราณีตไหมไทย ถ.ศรีพลรัตน์ โทร. 0 4444 1173
อัมพรศรีไหมไทย ถ. ตลาดเมืองใหม่ปักธงชัย โทร. 0 4445 1588
 
เครื่องปั้นดินเผา
อำเภอโชคชัย
ชาวดิน ถ. นครราชสีมา-โชคชัย โทร.0 4437 5194-5
ดินปั้น ถ.นครราชสีมา-โชคชัย โทร 0 4437 5204
ดินด่านเกวียน ถ.นครราชสีมา-โชคดี โทร 0 4437 5071
SYR ด่านเกวียนพลาซ่า ถ.นครราชสีมา-โชคชัย โทร. 08 1927 1791
อำเภอแดงเซรามิค ถ.นครราชสีมา-โชคชัย โทร 04437 5203